ВРЕМЕ Е ВАШИЯТ БИЗНЕС
ДА ДОСТИГНЕ
ПО-ВИСОКО НИВО
Запознайте се с иновативната ни ERP система

МОДУЛИ

Управлявайте своя бизнес от всяка точка на света
Организирайте процесите на свойте служители
CRM модула ще даде цялосттна информация за вашите контрагенти
Създайте различени фирми, обекти и ги контролирайте с лекота
Организирайте поръчката от прозводство до клиент
Анализирайте своя бизнес във всеки един момент
Изготвяйте най-добрите оферти с гъвкавия модул офериране
Приемайте свойте поръчки от външни системи чрез нашият API модул
Клауд платформата ще осигури нужният ресурс за безпроблемна работа
Организирайте всички външни файлове
Бъдете винаги информирани с финансовия отчет към всеки един обект
Управлявайте вашите товарителници
НАПРАВЕТЕ ВСЕКИ СЛЕДВЪЩ ДЕН
ПО-УСПЕШЕН ЗА ВАШИЯТ БИЗНЕС