Фактуриране насладете се на работата без ограничения


 •  Без ограничение на брой издадени фактури
 •  Без ограничение на брой кредитни известия
 •  Без ограничение на брой артикули / услуги
 •  Без ограничение на брой клиенти
 •  Касова книга ( В брой и по банков път )
 •  Следене на задълженията към фактура
 •  Преглед на плащания към фактура
 •  Издаване на електронна фактура в PDF
 •  Електронен подпис за PDF документи / B-Trust, StampIT, eSign, InfoNotary, Spektar /
 •  Собствено лого
 •  Ежедневен бекъп на базата данни
 •  Експорт в CSV формат
 •  Защитена връзка SSL